અઠવાડિયામાં બગડી જતા લીલા મરચા, ઉનાળામાં મહિનાઓ સુધી રહેશે એકદમ ફ્રેશ… જાણો સ્ટોર કરવાની આ રીત… જયારે પણ ઉપયોગ કરશો લાગશે એકદમ તાજા..

મિત્રો ઉનાળાની ઋતુ આવતા જ લીલા શાકભાજી ગાયબ થવા લાગે છે. લીલા મરચાં પણ આ જ કેટેગરીમાં સામેલ હોય છે. મરચાના વઘાર વગર શાકભાજી અને દાળની કલ્પના પણ અસંભવ છે. જોકે વાનગીઓમાં તીખાશ માટે લીલા મરચાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ લીલા મરચા ની તાજગી અને સ્વાદની વાત જ કંઈક ઓર હોય છે. તેથી કેટલાક … Read moreઅઠવાડિયામાં બગડી જતા લીલા મરચા, ઉનાળામાં મહિનાઓ સુધી રહેશે એકદમ ફ્રેશ… જાણો સ્ટોર કરવાની આ રીત… જયારે પણ ઉપયોગ કરશો લાગશે એકદમ તાજા..

error: Content is protected !!