14 વર્ષની છોકરી ઘરે માં-પિતા સાથે ઝગડો કરી ભાગી ગઈ, લાગી આવા લોકોના હાથમાં અને પછી બન્યું આવું.

ઘણી વખત સાંભળ્યું હોય કે છોકરા અને છોકરીઓ પરિવારની કોઈ વાતનું ખોટું માનીને અથવા કોઈ અન્ય તણાવના કારણે ઘર છોડવાનો વિચાર કરે છે. ઘણા તો આ વિચાર પર અમલ કરીને ઘર પણ છોડી દે છે. જે તેમના જીવનની સૌથી મોટી ભૂલ બની જાય છે. ઘરની બહાર તેઓને ખબર જ નથી હોતી કે, તેમની સાથે કેવી … Read more14 વર્ષની છોકરી ઘરે માં-પિતા સાથે ઝગડો કરી ભાગી ગઈ, લાગી આવા લોકોના હાથમાં અને પછી બન્યું આવું.

20 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ છોકરા છોકરીએ આ ગંદી વસ્તુઓથી દુર રહેવું જોઈએ.

20 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ છોકરા છોકરીએ આ ગંદી વસ્તુઓથી દુર રહેવું જોઈએ.. નહિ તો થશે આ પ્રોબ્લેમ મિત્રો કોઈ પણ કામનો એક યોગ્ય સમયગાળો હોય છે. કોઈ પણ કામને તેના સમય અનુસાર યોગ્ય સમયે કરવામાં આવે તો તે પરફેકટ કામ થતું હોય છે. પરંતુ જો એ કામને યોગ્ય સમયે ન કરવામાં આવે તો મુશ્કેલીઓ પણ … Read more20 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ છોકરા છોકરીએ આ ગંદી વસ્તુઓથી દુર રહેવું જોઈએ.

error: Content is protected !!