બ્રહ્મમુર્હુતમાં ભૂલથી પણ ન કરતા આવા કામ, નહિ તો ઉંમર સાથે શરીર પણ થઈ જશે ક્ષીણ…

મિત્રો આજે દરેક લોકોનો જાગવાનો સમય નિશ્ચિત નથી હોતો. અથવા તો એમ કહીએ કે આજે લોકોનો સુવાનો સમય નિશ્ચિત નથી. તેના કારણે સવારે વહેલું ઉઠવું પણ સંભવ નથી. પણ હજી ઘણા લોકો એવા છે જે બ્રહ્મમુર્હુતમાં ઉઠે છે. પણ ઘણી વખત આપણાથી ઘણા એવા કામ થઈ જાય છે જે વાસ્તવમાં સવારે બ્રહ્મમૂર્હુતમાં ન કરવા જોઈએ. … Read moreબ્રહ્મમુર્હુતમાં ભૂલથી પણ ન કરતા આવા કામ, નહિ તો ઉંમર સાથે શરીર પણ થઈ જશે ક્ષીણ…

error: Content is protected !!