ભારતથી અમેરિકા જઈ રહેલી ફ્લાઈટમાં જન્મ્યું બાળક, તો એને ક્યાં દેશની મળશે નાગરિકતા ? મોટાભાગના લોકો નથી જાણતા આનો જવાબ…

મિત્રો તમે કદાચ એવું સાંભળ્યું હશે કે જો વિદેશમાં બાળકનો જન્મ થાય તો તે બાળક વિદેશનું નાગરિત્વ મેળવી શકે છે. સાથે જ તેના માતા પિતાને પણ વિદેશનું નાગરિત્વ મળી જાય છે. પણ ઘણી વખત એવું બને કે બાળકનો જન્મ ફ્લાઈટમાં થાય તો તે બાળક ક્યાંનું નાગરિત્વ ધરાવે છે. આ એક ખુબ જ ગંભીર પ્રશ્ન છે.  … Read moreભારતથી અમેરિકા જઈ રહેલી ફ્લાઈટમાં જન્મ્યું બાળક, તો એને ક્યાં દેશની મળશે નાગરિકતા ? મોટાભાગના લોકો નથી જાણતા આનો જવાબ…

error: Content is protected !!