રોજિંદા ભોજન બનાવવા ખાવું જોઈએ આ ખાસ તેલ. કોલેસ્ટ્રોલ, કેન્સર બચી જશો ગંભીર બીમારીઓથી. કફ-શરદી અને ત્વચાના રોગો પણ નાબુદ થઈ જશે…

આપણા દેશમાં સરસવના તેલનો ઉપયોગ લગભગ દરેક ઘરોમાં કરવામાં આવે છે. આ સરસવનું તેલ દરેકના રસોડાનો એક મહત્વનો ભાગ છે. લગભગ દરેક ઘરમાં સરસવના તેલમાં રસોઈ બનાવવામાં આવે છે. સદીઓથી તેનો ઉપયોગ રસોઈ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. જો કે તમને માર્કેટમાં બીજા અનેક તેલ મળી રહે છે. જેમ કે ઓલીવ ઓઈલ, જેતુનનું તેલ, રીફાઈન્ડ … Read moreરોજિંદા ભોજન બનાવવા ખાવું જોઈએ આ ખાસ તેલ. કોલેસ્ટ્રોલ, કેન્સર બચી જશો ગંભીર બીમારીઓથી. કફ-શરદી અને ત્વચાના રોગો પણ નાબુદ થઈ જશે…

error: Content is protected !!