મૃત્યુ પછી આપણી સાથે થાય છે કંઈક આવું, મૃત્યુ બાદ 20 મિનીટે જીવિત થયેલા આ વ્યક્તિએ જણાવી પોતાની આપવીતી… હકીકત જાણીને ઉડી જશે તમારા પણ હોંશ….

મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જે જીવે છે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. અને એક પ્રશ્ન આ સૃષ્ટિ નો આરંભ થયો ત્યારથી જ મનુષ્યના મનમાં ફર્યા કરે છે કે આખરે મૃત્યુ બાદ શું થતું હશે? પાપ, પુણ્ય, કર્મ, પ્રારબ્ધ, જેવી દરેક વસ્તુઓ આપણે જિંદગીભર સાંભળીએ છીએ અને નિભાવીએ છીએ. શું મૃત્યુ પછી ખરેખર આ બધાનો … Read moreમૃત્યુ પછી આપણી સાથે થાય છે કંઈક આવું, મૃત્યુ બાદ 20 મિનીટે જીવિત થયેલા આ વ્યક્તિએ જણાવી પોતાની આપવીતી… હકીકત જાણીને ઉડી જશે તમારા પણ હોંશ….

error: Content is protected !!