લીખ, ટોલા, ખોડો, ખંજવાળ રાતોરાત થઈ જશે ગાયબ. માથામાં લગાવી દો આ એક વસ્તુ, વાળ અને માથું થઈ જશે એકદમ ચોખ્ખું..

મિત્રો આપણા વાળમાં અનેક સમસ્યાઓ માની એક સમસ્યા છે માથામાં જૂ થવા. મિત્રો તમને જણાવી દઈએ કે જૂ એટલે કે, લીખ અથવા ટોલા કહેવાય છે. લીખ અને ટોલા વાળની સમસ્યાનું એક મોટું કારણ બની શકે છે. જેને કારણે વાળને પણ નુકશાન થાય છે અને તમે આ જૂ ને દુર કરવા માટે અનેક ઉપચારો કરો છો. … Read moreલીખ, ટોલા, ખોડો, ખંજવાળ રાતોરાત થઈ જશે ગાયબ. માથામાં લગાવી દો આ એક વસ્તુ, વાળ અને માથું થઈ જશે એકદમ ચોખ્ખું..

error: Content is protected !!