ગમે તેવા જુના વાસણોમાં લાગેલી ફૂગ કે ફંગસ થઈ જશે દૂર, સાફ કરો તમારા ઘરમાં રહેલી આ એક વસ્તુથી… ચમકી જશે વાસણ

મિત્રો તમે ઘણી વખત જોયું હશે કે એક ઉપર એક વાસણ રાખવાથી તેમાં ફૂગ થઇ જતી હોય છે. એટલે સુધી કે ખાવાપીવાની વસ્તુથી લઈને વાસણમાં પણ ફૂગ થવા લાગે છે. જયારે ઘણા લોકો વાસણોને ટોકરીમાં રાખતા હોય છે. પણ ટોકરીમાં વાસણ એક ઉપર એક આવવાથી નીચેના વાસણનો ઉપયોગ બહુ ઓછો થાય છે, તમે જોયું હશે … Read moreગમે તેવા જુના વાસણોમાં લાગેલી ફૂગ કે ફંગસ થઈ જશે દૂર, સાફ કરો તમારા ઘરમાં રહેલી આ એક વસ્તુથી… ચમકી જશે વાસણ

error: Content is protected !!