ઘરમાં વાસ્તુદોષ હશે તો… ગમે એટલા દવાખાનાના ધક્કા ખાશો તો પણ નહીં મટે તમારી આ બીમારીઓ, તમારા ઘરમાં તો નથી ને આ બીમારીઓ ?

મિત્રો આપણે ત્યાં વાસ્તુશાત્ર નો વિશેષ મહત્વ જણાવવામાં આવ્યું છે. આથી આપણે કોઈપણ ધંધો શરુ કરતા પહેલા અથવા તો મકાન લેતા પહેલા જે તે જગ્યામાં વાસ્તુદોષ છે કે નહિ તેની તપાસ કરીએ છીએ. અને જો વાસ્તુદોષ છે તો તેનું નિવારણ શું છે? તેનો ઉપાય પણ કરીએ છીએ.  કહેવામાં આવે છે કે જો તમે તંદુરસ્ત છો … Read moreઘરમાં વાસ્તુદોષ હશે તો… ગમે એટલા દવાખાનાના ધક્કા ખાશો તો પણ નહીં મટે તમારી આ બીમારીઓ, તમારા ઘરમાં તો નથી ને આ બીમારીઓ ?

error: Content is protected !!