ઉંદર મરશે પણ નહિ અને ઘરમાંથી ભાગી પણ જશે, અપનાવો આ દેશી ઉપાય.

બાળપણથી લઈને આજ સુધી આપણે ટોમ એન્ડ જેરી કાર્ટુન તો જોયું છે. જેમાં ટોમ એક બિલાડી છે જ્યારે જેરી એક ઉંદર છે. કાર્ટૂનમા ઉંદર જેટલા સારા દેખાય છે. હકીકતમાં ઉંદર એટલા જ તોફાની હોય છે. જે ઘરમાં ઉંદરોનો વાસ હોય છે, તે ઘરમાં કીટાણું અને ગંદકી હંમેશા રહે છે. તે આપણા રસોડાને પોતાનો વસવાટ કરે … Read moreઉંદર મરશે પણ નહિ અને ઘરમાંથી ભાગી પણ જશે, અપનાવો આ દેશી ઉપાય.

error: Content is protected !!