રસોડામાં રહેલી આ ઔષધી માથા, ગઠીયા અને આંખના દુખાવા કરી દેશે ગાયબ. આવી રીતે કરો ઉપયોગ મટી જશે ચામડીના તમામ રોગો….

મિત્રો તમે જાણતા હશો કે કોથમીર અને તેના બીજ અનેક રોગોમાં ખુબ જ અસરકારક દવા રૂપે કામ કરે છે. ધાણાના બીજથી બનેલો લેપ શરીરની ઘણા પ્રકારની સમસ્યાઓના નિવારમાં ઉપયોગી થઈ પડે છે. આવામાં જાણીએ કેવી રીતે કરવો જોઈએ તેનો ઉપયોગ. શાકભાજીનો રંગ વધારવો હોય કે સ્વાદ બંને માટે લીલા ધાણા ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તેમજ … Read moreરસોડામાં રહેલી આ ઔષધી માથા, ગઠીયા અને આંખના દુખાવા કરી દેશે ગાયબ. આવી રીતે કરો ઉપયોગ મટી જશે ચામડીના તમામ રોગો….

error: Content is protected !!