સામાન્ય લગતી આ એક નાનકડી ભૂલના કારણે પેશાબ વખતે થાય છે જલન અને દુઃખાવો, મોટા ભાગના લોકો અજાણ છે.

ઘણી વખત ઘણા લોકોને કોઈક કારણસર પેશાબમાં જલન અને દુઃખાવોથતો હોય છે. જેની પીડા ખુબ જ અસહ્ય હોય છે. પેશાબ કરતી વખતે જલન અથવા દુઃખાવો થવો એ એક સામાન્ય સમસ્યા છે. તેના ઘણા કારણો હોય શકે છે. જ્યારે ઘણી વખત અન્ય બીમારીના લક્ષણ અને સંકેતના રૂપે પણ તે સામે આવે છે. ઘરેલું ઉપચાર દ્વારા પેશાબમાં … Read moreસામાન્ય લગતી આ એક નાનકડી ભૂલના કારણે પેશાબ વખતે થાય છે જલન અને દુઃખાવો, મોટા ભાગના લોકો અજાણ છે.

error: Content is protected !!