ડોક્ટરી લાઈન છોડી આ કારણે બની ગઈ IPS ઓફિસર, પોતાના કામ કરતા દેખાવના કારણે રહે છે વધુ ચર્ચામાં. સુંદરતા જોઇને હોંશ ઉડી જશે….

નવજોત સિમી બિહાર કૈડરની વર્ષ 2017 ની બેંચની IPS અધિકારી છે અને પોતાના કામ સિવાય લુક્સ (દેખાવ, સુંદરતા) માટે પણ ખુબ જ ચર્ચાનો વિષય રહે છે. યુપીએસસી એક્ઝામમાં સિમીને બીજા પ્રયત્નમાં સફળતા મળી, અને તે આઈપીએસ બની ગઈ. હાલમાં એસ્પીરેન્ટ નામની એક વેબસીરીજ આવી હતી, જેમાં યુપીએસસીની તૈયારી રહી રહેલા ત્રણ મિત્રોની કહાની દેખાડવામાં આવી … Read moreડોક્ટરી લાઈન છોડી આ કારણે બની ગઈ IPS ઓફિસર, પોતાના કામ કરતા દેખાવના કારણે રહે છે વધુ ચર્ચામાં. સુંદરતા જોઇને હોંશ ઉડી જશે….

error: Content is protected !!