આ વેપારીના ઘરે પડી મોટી રેડ અને મળી આવ્યા અધધધ રૂપિય, પૈસા ગણવાના 6 મશીન પણ પડ્યા ઓછા. રકમ જાણીને ઉડી જશે હોંશ….

મિત્રો જયારે કોઈ બેઈમાન વ્યાપારીના ઘરે કાળું ધન હોવાની જાણ થાય છે ત્યારે કેન્દ્ર સરકારનો આયકર વિભાગ તેના ઘરે રેડ પાડે છે. આ રેડ દરમિયાન એમ કહી શકાય કે લાખોને કરોડોની સંખ્યામાં કેશ એટલે કે રોકડા રૂપિયા જપ્ત થતા હોય છે. આજે અમે તમને કાનપુરના એક વ્યાપારીના ઘરે પડેલ રેડ વિશે જણાવીશું. આ રેડ યુપીના … Read moreઆ વેપારીના ઘરે પડી મોટી રેડ અને મળી આવ્યા અધધધ રૂપિય, પૈસા ગણવાના 6 મશીન પણ પડ્યા ઓછા. રકમ જાણીને ઉડી જશે હોંશ….

error: Content is protected !!