ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા માટે તમારે નહિ ઉપાડવા પડે થેલા ! રેલ્વે તમારા ઘરે આવીને લઈ જશે તમારો સામાન. 

ભારતીય રેલ્વે યાત્રિકો માટે સામાન ઉપાડવાના ટેન્શનને દુર કરવા જઈ રહી છે. તેના માટે રેલ્વે ‘બેગ્સ ઓન વ્હીલ્સ’ સેવાની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે. આ સેવા હેઠળ હવે યાત્રિકોને સ્ટેશન સુધી સામાન લઈને જવાનું ટેન્શન ખતમ થઈ જશે. આ નવી સુવિધા લાગુ થઈ ગયા બાદ રેલ્વે તમારો સામાન તમારા ઘરથી સ્ટેશન સુધી પહોંચાડશે. રેલ્વે અનુસાર, … Read moreટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા માટે તમારે નહિ ઉપાડવા પડે થેલા ! રેલ્વે તમારા ઘરે આવીને લઈ જશે તમારો સામાન. 

પહેલી નજરથી બરાબર લગતા કોયડાને અભણ ડોસાએ ઉકેલી બતાવ્યો. – ૧૦૦ % લોકો ભૂલ ખાઈ જશે આ કોયડામાં.

અહીં આપેલો કોયડો પૂરો ધ્યાનથી વાંચજો… આ કોયડામાં કરેલા ન્યાયને ધ્યાનથી જોજો અને જો લાગે કે કરેલો ન્યાય એકદમ બરોરબ છે તો નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો.. તેમજ આ પોસ્ટને શેર પણ કરજો જેથી બીજા લોકોને પણ ખબર પડે કે, ભણતરની સાથે સાથે ગણતર પણ એટલું જ મહત્વનું છે. જે ગણતરની કોઠા સૂઝ વડે ભલભલા પ્રશ્નો … Read moreપહેલી નજરથી બરાબર લગતા કોયડાને અભણ ડોસાએ ઉકેલી બતાવ્યો. – ૧૦૦ % લોકો ભૂલ ખાઈ જશે આ કોયડામાં.

error: Content is protected !!