ડ્રાયવિંગ કરતા સમયે ફોનમાં વાત તો શું આ એપ પણ ન રાખતા ખુલ્લી, પડશે મોંઘુ. જાણો આ ટ્રાફિક નિયમ વિશે.

મિત્રો તમે જાણો છો તેમ વાહન ચલાવતા હો અને ફોનમાં વાત કરવામાં આવે તો પોલીસ દ્વારા તરત જ ચલાણ ફાટી જાય છે. જેને કારણે લોકોએ ચાલુ વાહને ફોનમાં વાત કરવી કાયદેસર ગેર કાનૂની છે. જેનો દંડ લોકોએ ભોગવો પડે છે. આથી તમને જણાવી દઈએ કે, હાલ ટ્રાફિક નિયમ અનુસાર જો તમે ફોનમાં વાત કરો છો … Read moreડ્રાયવિંગ કરતા સમયે ફોનમાં વાત તો શું આ એપ પણ ન રાખતા ખુલ્લી, પડશે મોંઘુ. જાણો આ ટ્રાફિક નિયમ વિશે.

error: Content is protected !!