આ છે દુનિયાની સૌથી વધુ એવરેજ આપતી કાર, ફક્ત 1 કિલો ફયુલમાં ચાલશે 250 કિલોમીટર કરતા વધુ… જાણો વિશેષતા અને સંપૂર્ણ માહિતી…

લગાતાર મોંઘા થઈ રહેલા પેટ્રોલ અને ડીઝલ અને સ્વચ્છ ઉર્જાની માંગે દુનિયાને વૈકલ્પિક ઇંધણની વિશે વિચારવા પર મજબુર કરી દીધા છે. અત્યાર સુધી કાર કંપનીઓ ઇલેક્ટ્રિક કારની માંગ વધી રહી છે પરંતુ ઇલેક્ટ્રિક કારની પોતાની સીમાઓ છે. આ કારણ તેને પૂરી રીતે જીવાશ્મ ઇંધણ એટલે કે પેટ્રોલ-ડીઝલનો વિકલ્પ માનવામાં આવી રહ્યો છે. પરંતુ આ બધા … Read moreઆ છે દુનિયાની સૌથી વધુ એવરેજ આપતી કાર, ફક્ત 1 કિલો ફયુલમાં ચાલશે 250 કિલોમીટર કરતા વધુ… જાણો વિશેષતા અને સંપૂર્ણ માહિતી…

error: Content is protected !!