હવે સમય પહેલા જ રોકી શકાશે હાર્ટએટેક. આ રીતે અગાઉ જ જાણ થઈ જશે એટેક આવશે કે નહિ….

મિત્રો તમે જાણતા હશો કે ઘણા લોકોના મૃત્યુ કસમયે થતા હોય છે. એટલે કે આજકાલ આપણે જોઈએ કે સાંભળીએ છીએ કે, કોઈ નાની વયના વ્યક્તિને અચાનક હાર્ટએટેક આવ્યો અને તેનું મૃત્યુ થઈ જાય. આમ જ્યારે કોઈ અચાનક બનાવ બને છે ત્યારે લોકોને ખુબ ઉંડો જટકો લાગે છે. આમ હાલતા ચાલતા આવતા હાર્ટએટેકને રોકવા માટે તેમજ … Read moreહવે સમય પહેલા જ રોકી શકાશે હાર્ટએટેક. આ રીતે અગાઉ જ જાણ થઈ જશે એટેક આવશે કે નહિ….

તમારો ફોન હેંગ અને ગરમ થાય છે ? તો જાણો કેવી રીતે ફોનને હેંગ અને ગરમ થતો અટકાવવો….

તમારો ફોન હેંગ અને ગરમ થાય છે ? શું તમે કરો છો અ ભૂલો…. તો જાણો કેવી રીતે ફોનને હેંગ અને ગરમ થતો અટકાવવો…. મિત્રો તમે જોયું હશે કે આજકાલ આપણો મોબાઈલ એકથી દોઢ વર્ષ સુધી જ વ્યવસ્થિત ચાલે છે. મોંઘામાં મોંઘો મોબાઈલ તમારી પાસે હોય તો પણ બે વર્ષ થાય એ પહેલા જ હેંગ … Read moreતમારો ફોન હેંગ અને ગરમ થાય છે ? તો જાણો કેવી રીતે ફોનને હેંગ અને ગરમ થતો અટકાવવો….

error: Content is protected !!