આવી પરિસ્થિતિમાં ટોલ ટેક્સ નથી વસૂલી શકતા ટોલનાકા વાળા : દરેક વાહન ચાલક ને ખબર હોવો જોઈએ આ નિયમ

મિત્રો તમે જાણો છો તેમ હાલ વાહનને લગતા નિયમોમાં ઘણા ફેરફાર થયા છે. આથી દરેક નાગરિકે આ નિયમોનું પાલન કરવું ખુબ જ જરૂરી છે. એવામાં એક રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. જેમાં નાગરિકને વાહન વ્યવહારના નિયમોમાં થોડી રાહત થઈ શકે છે. ચાલો તો આ વિશે વધુ જાણી લઈએ. જો તમારી પોતાની ગાડી  છે અને તમે દરરોજ … Read moreઆવી પરિસ્થિતિમાં ટોલ ટેક્સ નથી વસૂલી શકતા ટોલનાકા વાળા : દરેક વાહન ચાલક ને ખબર હોવો જોઈએ આ નિયમ

error: Content is protected !!