14 જાન્યુઆરી સુધી નહિ થાય શુભ કામો.. પણ આવા કામ થઇ શકશે, જાણો લગ્નની તારીખો…

મિત્રો 16 ડિસેમ્બર, 2૦19 ના દિવસ બપોર 3.31 સમયે સૂર્ય ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. તો તેની જ સાથે ધનારક એટલે કે કમુરતા શરૂ થઇ ગયા છે. આ કમુરતા 14 જાન્યુઆરી સુધી રહેશે. જ્યોતિષીએ જણાવ્યા અનુસાર આ સમયમાં કોઈ શુભ કાર્ય કરવા માટે મનાઈ કરવામાં આવી છે. કેમ કે સૂર્યનું ભ્રમણ ગુરુ રાશિમાં પ્રવેશ … Read more14 જાન્યુઆરી સુધી નહિ થાય શુભ કામો.. પણ આવા કામ થઇ શકશે, જાણો લગ્નની તારીખો…

error: Content is protected !!