સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં થયા છે નવા બદલાવ | મળશે 73 લાખ રૂપિયા

મિત્રો દીકરીના ભવિષ્યને આર્થિક રૂપે સુરક્ષિત કરવા માટે, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના બનાવવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ દીકરી માટે રોકાણ કરવું તે બહેતર માનવામાં આવે છે. તેની પાછળનું સૌથી સારું કારણ એ છે કે, આ સ્કીમ સરકારી છે. તેમજ તેમાં સૌથી સારું રીટર્ન પણ મળે છે. તેના સિવાય દીકરી જો 10 વર્ષ કરતા ઓછી ઉંમરની … Read moreસુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં થયા છે નવા બદલાવ | મળશે 73 લાખ રૂપિયા