સુર્યાસ્ત બાદ આ પ્રકારના ખોરાકનું ન કરવું જોઈએ સેવન, સુર્યાસ્ત બાદ પેટમાં ઝેર જેવું કામ કરે છે આ વસ્તુઓ.

તમે ઘણીવાર પોતાના વડીલો પાસેથી એવું સાંભળ્યું હશે કે રાતે કે સૂર્યાસ્ત પછી અમુક વસ્તુઓ ન ખાવી જોઈએ. પરંતુ મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો જૈન ધર્મના ઘણા લોકો આ નિયમનું પાલન ખુબ જ ચુસ્તપણે કરે છે. સુર્યાસ્ત પહેલા રોજ જમી લેવું જોઈએ, તેવું આપણું આયુર્વેદ કહે છે. આપણા આયુર્વેદ રાત્રે ભોજન કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી … Read moreસુર્યાસ્ત બાદ આ પ્રકારના ખોરાકનું ન કરવું જોઈએ સેવન, સુર્યાસ્ત બાદ પેટમાં ઝેર જેવું કામ કરે છે આ વસ્તુઓ.

જાણો સાડી પહેરવાની આ ચાર ટેકનીક જેનો લુક આવશે હિરોઈન જેવો.

મિત્રો આપણી ભારતીય પરંપરામાં સ્ત્રીઓ સાથે સાડીનું ખુબ જ મહત્વ છે. જે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે એક અગત્યનું પાસું પણ છે. પરંતુ આજના સમયમાં સાડીની જગ્યા જીન્સ, ટીશર્ટ, લેગીસ, ડ્રેસ, વગેરે વસ્તુઓએ લઇ લીધી છે. જેના કારણે આજે સ્ત્રીઓ સાડી ખુબ જ ઓછા પ્રમાણમાં પહેરે છે. પરંતુ આજે પણ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે આપણે … Read moreજાણો સાડી પહેરવાની આ ચાર ટેકનીક જેનો લુક આવશે હિરોઈન જેવો.

error: Content is protected !!