જાણી લો પનીરને સ્ટોર કરવાની આ સરળ ટીપ્સ વિશે, 1 મહિના સુધી બગડશે પણ નહિ અને રહેશે એકદમ તાજું, સોફ્ટને સફેદ..

ઘણા લોકોની એવી ફરિયાદ હોય છે કે, પનીરને ફ્રિજમાં રાખવા પર પણ તે પીળું પડી જાય છે અને તેમાથી ગંધ આવવા લાગે છે. તો ઘણી એવી ટિપ્સ છે, જેને ફોલો કરીને પનીરને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ અને સોફ્ટ રાખી શકાય છે. પનીર એક એવી વસ્તુ છે જેનો ઉપયોગ આજકાલ ખુબ જ થઈ રહ્યો છે. કોઈ … Read moreજાણી લો પનીરને સ્ટોર કરવાની આ સરળ ટીપ્સ વિશે, 1 મહિના સુધી બગડશે પણ નહિ અને રહેશે એકદમ તાજું, સોફ્ટને સફેદ..

error: Content is protected !!