ગૃહિણીઓની ભૂલના કારણે 1 જ દિવસમાં ખરાબ થઈ જાય છે કોથમીરના બધા પાંદડા… જાણો કોથમરીને લાંબા સમય સુધી તાજી, ફ્રેશ અને લીલી રાખવાની સરળ ટીપ્સ…

મોટા ભાગે એવું થતું હોય છે કે તમે બજારમાંથી કોથમીર ખરીદીને લાવવો અને થોડા કલાકમાં જ કોથમીરના પાંદડા કા તો સૂકાય જાય છે કા તો સડી જાય છે, જેના કારણે કોથમીરને રાખવામાં મુશ્કેલી થાય છે. તેને યોગ્ય રીતે સ્ટોર કરવાથી તમારી આ મુશ્કેલી દૂર થશે. અમે જણાવીશું 5 ભૂલો વિશે જેના લીધે કોથમીર એક જ … Read moreગૃહિણીઓની ભૂલના કારણે 1 જ દિવસમાં ખરાબ થઈ જાય છે કોથમીરના બધા પાંદડા… જાણો કોથમરીને લાંબા સમય સુધી તાજી, ફ્રેશ અને લીલી રાખવાની સરળ ટીપ્સ…

error: Content is protected !!