લાંબા સમય સુધી લસણ રહેશે તાજું.. અંકુરિત નહીં થાય અને બગડશે પણ નહીં.. કરો આ ઉપાય

મિત્રો તમે આ લેખ વાચ્યા પછી તમે પણ લસણને અંકુરિત થતા બચાવી શકો છો. અને ખાસ વાત એ કે તે પણ ખુબ જ સરળ રીતે તમે લસણ ને સ્ટોર કરી શકો છો.  ભારતીય રસોઈમાં તૈયાર થનાર શાકભાજી થી લઈને અન્ય વિવિધ વાનગીઓમાં લસણનો ઉપયોગ ન હોય એવું ભાગ્યેજ જોવા મળે છે. એક બાજુ કોઈપણ ભોજનમાં … Read moreલાંબા સમય સુધી લસણ રહેશે તાજું.. અંકુરિત નહીં થાય અને બગડશે પણ નહીં.. કરો આ ઉપાય

error: Content is protected !!