આ ખોરાક ના કારણે થાય છે કબજિયાત | કબજિયાતથી છુટકારો મેળવવાનો ઉપાય

મિત્રો આપણને કબજિયાત એક સામાન્ય સમસ્યા લાગે, પરંતુ કબજિયાત એક ગંભીર સમસ્યાનું પણ રૂપ લઇ શકે છે. તો મિત્રો કબજિયાત ઘણા કારણોથી થાય છે. જેના પ્રબળ કારણ છે જીવનશૈલીમાં જ્યારે બદલવા આવે અથવા તો યોગ્ય સમય અનુસાર ભોજન ન લેતા હોઈએ. પરંતુ ઘણા લોકો હોય છે જેને કબજિયાતની સમસ્યા સતત રહેતી હોય છે. તો તેવા … Read moreઆ ખોરાક ના કારણે થાય છે કબજિયાત | કબજિયાતથી છુટકારો મેળવવાનો ઉપાય

આયુર્વેદમાં વાત-પિત્ત-કફને દૂર કરે એવી આના જેવી બીજી કોઈ દવા નથી. ઘરે બનાવો આ દેશી ચૂર્ણ આંતરડાની બધીજ ગંદગી કરી નાખશે સાફ

મિત્રો આજનો અમારો આ લેખ ખુબ જ સામાન્ય સમસ્યા પર છે જે લગભગ લોકોમાં જોવા મળતી હોય છે. આમ તો સમસ્યા સામાન્ય છે પરંતુ જો તે આ સમસ્યાને ઠીક કરવામાં ન આવે તો બીજી અનેક બીમારીઓનો ભોગ બની શકીએ છીએ. કારણ કે 80% બીમારીઓ માત્ર આ એક સમસ્યાને કારણે થાય છે. અમે જે સમસ્યાની વાત … Read moreઆયુર્વેદમાં વાત-પિત્ત-કફને દૂર કરે એવી આના જેવી બીજી કોઈ દવા નથી. ઘરે બનાવો આ દેશી ચૂર્ણ આંતરડાની બધીજ ગંદગી કરી નાખશે સાફ

error: Content is protected !!