વર્ષના પહેલા 6 મહિનામાં આ 16 શેરોએ તોડી નાખ્યો રેકોર્ડ… બમ્પર કમાણી સાથે પૈસા કરી દીધા 5 ગણા… જાણો કેટલા નફા વાળા અને ક્યાં છે એ શેર…

શેર બજારમાં જ્યાં કેટલાક શેર નીચે પડી રહ્યા છે તો તેની સામે કેટલાક એવા શેર પણ છે જે ઊંચ સપાટી પર જઈ રહ્યા છે. આવા કેટલાક શેર એવા છે જેણે રોકાણ કારોને સારું એવું રીટર્ન આપ્યું છે. આ શેરોમાં જેમણે પણ પોતાના પૈસા રોક્યા છે તેમને પાંચ ગણી કમાણી થઇ છે.  ભલે વર્ષ 2022 માં … Read moreવર્ષના પહેલા 6 મહિનામાં આ 16 શેરોએ તોડી નાખ્યો રેકોર્ડ… બમ્પર કમાણી સાથે પૈસા કરી દીધા 5 ગણા… જાણો કેટલા નફા વાળા અને ક્યાં છે એ શેર…

error: Content is protected !!