તમે જાણો છો કે આ અભિનેતા ના બાળકો કઈ સ્કુલમાં ભણે છે? એવી તે શું ખાસિયત છે આ સ્કુલ માં

તમે જાણો છો કે આ ફિલ્મ સ્ટાર ના બાળકો કંઈ સ્કૂલમાં ભણે છે. આપણા ભારતમાં અનેક શાળાઓ આવેલી છે. અમુક શાળાઓ પોતાની મોંઘી ફી થી વખણાય છે તો અમુક શાળાઓ પોતાની સુવિધાના કારણે વખણાય છે. અમુક શાળાઓ પોતાના સારા રિઝલ્ટના કારણે વખણાતી હોય છે. પરંતુ અમુક શાળાઓ એટલા માટે વખણાય છે કારણ કે ત્યાં ફિલ્મ … Read moreતમે જાણો છો કે આ અભિનેતા ના બાળકો કઈ સ્કુલમાં ભણે છે? એવી તે શું ખાસિયત છે આ સ્કુલ માં