ગોંડલની હેલીન શાસ્ત્રીએ ફિલ્મ સૂર્યવંશીમાં નિભાવી ATS અધિકારીની ભૂમિકા

હાલમાં આપણે જોઈએ છીએ કે બોલીવુડમાં ઘણા નવા ચહેરાઓ સામે આવી રહ્યા છે, તેમાં હાલમાં જ એક નવું ફિલ્મ આવી રહ્યું છે, સૂર્યવંશી. તો આ સૂર્યવંશી ફિલ્મમાં એક નવો ચહેરો સામે આવ્યો છે. પરંતુ e નવા ચહેરા વિશેની ખાસ વાત એ છે કે તે એક ગુજરાતી છે અને મૂળ કાઠીયાવાડી છે. તો આજે આ લેખમાં … Read moreગોંડલની હેલીન શાસ્ત્રીએ ફિલ્મ સૂર્યવંશીમાં નિભાવી ATS અધિકારીની ભૂમિકા