શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધવા પાર જોવા મળે છે આ સંકેતો, ઓળખો આ સંકેતો નહીં તો હાર્ટ એટેક આવતા વાર નહીં લાગે

મિત્રો આપણા શરીરમાં બે પ્રકારના કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે. એક સારું અને બીજું ખરાબ. પણ જયારે શરીરમાં ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ વધી જાય ત્યારે તે તમારા સ્વાસ્થ્ય  પર ખરાબ પ્રભાવ પાડે છે. આથી જો તમારા શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલ વધુ છે, તો તમને ઘણી ગંભીર બીમારી થઈ શકે છે. જો તમારું કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ વધી જાય છે, તો હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક … Read moreશરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધવા પાર જોવા મળે છે આ સંકેતો, ઓળખો આ સંકેતો નહીં તો હાર્ટ એટેક આવતા વાર નહીં લાગે

error: Content is protected !!