સેકન્ડ હેન્ડ ઈલેકટ્રીક કાર લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો જાણો ફાયદો થશે કે નુકસાન…

ભારતમાં ઈલેક્ટ્રીક વાહનોની લોકપ્રિયતા પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં ખૂબ જ જોવાઈ રહી છે. ઈલેક્ટ્રીક વાહનોની માંગ વધવાની પાછળ ત્રણ મોટા કારણ છે. તેમાં પહેલું કારણ છે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સાતમા આસમાને છે, બીજું ઈલેક્ટ્રીક વાહનો પ્રતિ લોકોનું વધતું વલણ અને ત્રીજું ઈલેક્ટ્રિક વાહનોને લઈને સરકાર/વાહન કંપનીઓની આક્રમક નીતિ વગેરે નો સમાવેશ થાય છે. જોકે ઈલેક્ટ્રીક … Read moreસેકન્ડ હેન્ડ ઈલેકટ્રીક કાર લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો જાણો ફાયદો થશે કે નુકસાન…

error: Content is protected !!