સૌથી ઓછી ઉમરમાં આ મહિલા બની વડાપ્રધાન… આવી છે તેમની વિચાર ચરણી

મિત્રો, ઉપર વાંચ્યા પછી તમે વિચારતા હશો કે એ આવું કેવી રીતે બની શકે. પરંતુ આ વાત તદ્દન સાચી છે. આજે છોકરો કે છોકરીમાં કોઈ ભેદભાવ નથી કરવામાં આવતો. આજે છોકરીઓ પણ એટલી સક્ષમ બની ગઈ છે કે કોઈ પણ કામ તે કરી શકે છે. તેથી એવી મિસાલ છે ફિનલેન્ડની એક મહિલાએ. જે સૌથી નાની … Read moreસૌથી ઓછી ઉમરમાં આ મહિલા બની વડાપ્રધાન… આવી છે તેમની વિચાર ચરણી

error: Content is protected !!