એમ. એસ. ધોનીના ઘરની વીજળી ગુલ.. પત્ની સાક્ષીએ પરેશાન થઈ લખ્યું કઈક આવું…

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આજના સમયમાં લગભગ લોકો પોતાના પ્રશ્નને સોશિયલ મીડિયામાં જણાવે છે. પરંતુ આજે અમે એક એવી સેલિબ્રિટીની પત્ની વિશે જણાવશું. જેને પોતાની ફરિયાદ સીધી સોશિયલ મીડિયામાં જણાવી હતી. કેમ કે આજે સોશિયલ મીડિયા એક એવું પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે જ્યાં સૌથી વધારે લોકો એક્ટીવ જોવા મળે છે. તો તે સેલિબ્રિટીનું નામ … Read moreએમ. એસ. ધોનીના ઘરની વીજળી ગુલ.. પત્ની સાક્ષીએ પરેશાન થઈ લખ્યું કઈક આવું…