ચોખાના ડબ્બામાં મુકી દો આ એક વસ્તુ, જિંદગીમાં નહીં પડે જીવાત અને બગડશે પણ નહીં, વરસાદી ઋતુમાં પણ રહેશે એકદમ સુરક્ષિત….

વરસાદની ઋતુમાં ભેજને કારણે ખાસ કરીને અનાજમાં જીવાત પડવા લાગે છે. આ જીવાત માત્ર અનાજની પૌષ્ટિકતા ઓછી કરે છે પણ સાથે જ અનાજનો સ્વાદ પણ ખરાબ કરી દે છે. ખાસ કરીને ચોખામાં પડતી જીવાત બધા અનાજને નુકશાન કરવાની સાથે બેકાર પણ બનાવી દે છે. આ જ કારણ છે કે ચોખા ભેજને કારણે ખુબ જ જલ્દી … Read moreચોખાના ડબ્બામાં મુકી દો આ એક વસ્તુ, જિંદગીમાં નહીં પડે જીવાત અને બગડશે પણ નહીં, વરસાદી ઋતુમાં પણ રહેશે એકદમ સુરક્ષિત….

error: Content is protected !!