લોહી જાડુ કે ગઠ્ઠા થઈ જાય તો જીવ મુકાય જશે જોખમમાં, જાણો આવું થવાના કારણો પાતળું કરવાના ઘરેલું દેશી ઉપાય…

જો તમારે સ્વસ્થ રહેવું છે તો, તેના માટે તમારે શરીરની અંદર હેલ્દી લોહીની જરૂર પડે છે. આ કોરોના કાળમાં લોહીના ગઠ્ઠા થવાના પણ કેટલાક કેસો સામે આવી રહ્યા છે. તેથી તો એ સાબિત થાય છે કે, લોહીનું શુદ્ધ હોવું એ શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ જ જરૂરી છે. લોહી જાડુ થવાથી નસોમાં ગઠ્ઠા પડવા લાગે છે, … Read moreલોહી જાડુ કે ગઠ્ઠા થઈ જાય તો જીવ મુકાય જશે જોખમમાં, જાણો આવું થવાના કારણો પાતળું કરવાના ઘરેલું દેશી ઉપાય…

error: Content is protected !!