આ બીજને કહેવાય છે ધરતી પરની સંજીવની, કેન્સરથી લઇ ને અનેક રોગોના ઈલાજ માટે ઉપયોગી છે આ બીજની માત્ર એક ચમચી.

સરગવો આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ જ લાભદાયી છે. સરગવાની શીંગ અને પાંદમાં ઘણા બધા ઔષધીય ગુણો રહેલા છે. ઘણા પ્રકારની શારીરિક સમસ્યાઓને દુર કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સરગવાના સામાન્ય દેખાતા બીજ પણ તમારી અનેક શારીરિક સમસ્યાઓને દુર કરી શકે છે. સરગવાના બીજમાં વિટામિન્સ, કેલ્સિયમ, આયરન, એમીનો … Read moreઆ બીજને કહેવાય છે ધરતી પરની સંજીવની, કેન્સરથી લઇ ને અનેક રોગોના ઈલાજ માટે ઉપયોગી છે આ બીજની માત્ર એક ચમચી.

error: Content is protected !!