આ કંપનીના શેરે ફક્ત એક જ વર્ષમાં 1 લાખના બનાવી દીધા 3.14 કરોડ રૂપિયા… જાણો રોકાણ કરવું જોઈએ કે નહિ….

કૃષિ સેક્ટર સાથે જોડાયેલી કંપની પ્રોસિડ ઇન્ડિયા (Proseed India) એ શેર બજારમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં 31,366% શાનદાર રિટર્ન આપ્યું છે. આ પેની શેરમાં જો કોઈએ એક વર્ષ પહેલા 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોય તો આજે તેના પૈસા લગભગ 3.14 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. આ પેની શેરે છેલ્લા એક વર્ષમાં 31,366% શાનદાર રિટર્ન આપ્યું … Read moreઆ કંપનીના શેરે ફક્ત એક જ વર્ષમાં 1 લાખના બનાવી દીધા 3.14 કરોડ રૂપિયા… જાણો રોકાણ કરવું જોઈએ કે નહિ….

error: Content is protected !!