ભારતના આ ગામ માં મળતું હતું દુનિયાનું સૌથી સસ્તું પનીર…દૂર દૂર થી લોકો આવતા હતા લેવા. આજે પણ મળે છે સસ્તું.

આજકાલ લોકો પનીરનું સેવન વધુ કરતા થયા છે. સામાન્ય રીતે પનીરની કિંમત 1 કિલોના 300 થી 600 રૂપિયા હોય છે. પરંતુ ભારતમાં એક એવી જગ્યા પણ છે જ્યાં પનીર માત્ર 5 રૂપિયા કિલોમાં મળતું હતું. મિત્રો અમે વાત કરી રહ્યા છીએ કે ઉતરાખંડમાં મસુરી નજીક આવેલા રૌતુના બેલી ગામની. જ્યાં એટલું બધું પનીર બનાવવામાં આવે … Read moreભારતના આ ગામ માં મળતું હતું દુનિયાનું સૌથી સસ્તું પનીર…દૂર દૂર થી લોકો આવતા હતા લેવા. આજે પણ મળે છે સસ્તું.

error: Content is protected !!