બટેટા અને ડુંગળીને ટોપલીમાં એક સાથે રાખવા જોઈએ કે નહિ ? મોટા ભાગની મહિલાઓ કરે છે આ ભૂલ

સામાન્ય દરેક લોકોના રસોઈઘરમાં બટેટા અને ડુંગળીનો ઉપયોગ વધુ થતો હોય છે. દરેક વાનગીમાં ડુંગળી નાખવામાં આવે છે, અને બટેટાથી બનતી દરેક વાનગી બાળકોથી લઈને મોટા સુધી દરેકની ફેવરીટ હોય છે. આથી મહિલાઓ સ્ટોકમાં જ બટેટા અને ડુંગળી લઈને સ્ટોર કરીને રાખે છે. જોવામાં આવે તો બટેટા અને ડુંગળી લોકો એક સાથે જ કિચન અથવા … Read moreબટેટા અને ડુંગળીને ટોપલીમાં એક સાથે રાખવા જોઈએ કે નહિ ? મોટા ભાગની મહિલાઓ કરે છે આ ભૂલ

આ રીતે ઘરમાં બટાકા અને ડુંગળી રાખશો તો અંકુરિત પણ નહીં થાય અને બગડશે પણ નહીં.. ચાલશે લાંબો સમય

ભારતીય રસોઈ ઘરોમાં ડુંગળી અને બટાકા રસોઈનો એક અદ્દભુત પાર્ટ છે. એક રીતે તો ભારતીય ઘરોમાં બટાકા અને ડુંગળી મહત્વપૂર્ણ ભાગ રાખે છે. લગભગ દરેક વાનગીમાં ડુંગળી અને બટાકા જરૂરથી વપરાય છે. એટલા માટે જ કેટલીક મહિલાઓ એક સાથે બટાકા અને ડુંગળીને ખરીદીને કિચનમાં રાખી દે છે, તેથી વારંવાર ખરીદવું ન પડે. પરંતુ કેટલીક વાર … Read moreઆ રીતે ઘરમાં બટાકા અને ડુંગળી રાખશો તો અંકુરિત પણ નહીં થાય અને બગડશે પણ નહીં.. ચાલશે લાંબો સમય

error: Content is protected !!