પેટ્રોલ પંપ પર છેતરપિંડીથી બચવા માટે અપનાવો 3 રીત, ગમે એટલું પેટ્રોલ ભરાવો નહિ થાય એક પણ રૂપિયાની છેતરપિંડી.. જાણો આસાન રીત

મિત્રો પેટ્રોલ પંપ ઉપર ગાડીમાં પેટ્રોલ ડીઝલ ભરાવતા સમયે લગભગ અનેક લોકો સાથે છેતરપિંડી થઈ જાય છે. ક્યારેક ક્યારેક પેટ્રોલ ડીઝલ બતાવેલા પ્રમાણથી ઓછું મળે છે તો ક્યારે પૈસામાં કંઈક હેરફેર થાય છે. આપણા માંથી કોઈને કોઈ ક્યારેક ને ક્યારેક પોતાની કાર, સ્કૂટર કે બાઈકમાં પેટ્રોલ ડીઝલ ભરાવવા પર છેતરપિંડી નો શિકાર જરૂર થયા હશે. … Read moreપેટ્રોલ પંપ પર છેતરપિંડીથી બચવા માટે અપનાવો 3 રીત, ગમે એટલું પેટ્રોલ ભરાવો નહિ થાય એક પણ રૂપિયાની છેતરપિંડી.. જાણો આસાન રીત

પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવતા પહેલા જાણી લો આ 11 વાતો… નહિ તો પુરા પૈસા આપવા છતાં પેટ્રોલ આવશે ઓછું… 99% લોકો નથી જાણતા પેટ્રોલ પુરાવતા સમયે શું જોવું જોઈએ…

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આજના સમયમાં પેટ્રોલના ભાવ ખુબ જ વધી ગયા છે. એવામાં ઘણી જગ્યાએ તમે કદાચ જોયું અથવા તો સાંભળ્યું હશે કે પેટ્રોલ પંપ પર લોકો સાથે છેતરપીંડી થઇ રહી છે જો આવું તમારી સાથે થઇ રહ્યું છે તો તમે શું કરી શકો છો. તેના વિશે જાણવું તમારા માટે ખુબ જ અગત્યનું … Read moreપેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવતા પહેલા જાણી લો આ 11 વાતો… નહિ તો પુરા પૈસા આપવા છતાં પેટ્રોલ આવશે ઓછું… 99% લોકો નથી જાણતા પેટ્રોલ પુરાવતા સમયે શું જોવું જોઈએ…

error: Content is protected !!