બાળકોને ક્યારેય ન મોકલો એકલા આવી જગ્યાઓ પર…. જાણો શું થઇ શકે તે આ લેખમાં, માબા૫ આવી ભૂલો કરે છે.

બાળકોને ક્યારેય ન મોકલો એકલા આવી જગ્યાઓ પર…. જાણો શું થઇ શકે તે આ લેખમાં, માબા૫ આવી ભૂલો કરે છે. મિત્રો આજે દિવસે દિવસે દુનિયામાંથી માણસાઈ ગાયબ થવા લાગી છે. અમુક લોકો આજે માણસ મટીને હેવાન બની ગયા છે. મિત્રો આપણા ભારત દેશમાં રેપ જેવા સંગીન અપરાધોની સંખ્યા દિવસે દિવસે ખુબ જ વધતી જાય છે. … Read moreબાળકોને ક્યારેય ન મોકલો એકલા આવી જગ્યાઓ પર…. જાણો શું થઇ શકે તે આ લેખમાં, માબા૫ આવી ભૂલો કરે છે.

દરેક માતાપિતા અપનાવે આ ટીપ્સ… બાળક આંગળીના ઈશારે ચાલશે… કોઈ પણ કામની ફરિયાદ નહિ રહે.

દરેક માતાપિતા અપનાવે આ ટીપ્સ… બાળક આંગળીના ઈશારે ચાલશે… કોઈ પણ કામની ફરિયાદ નહિ રહે. સૌથી વધારે જિદ્દ એક બાળકમાં જ જોવા મળતી હોય છે. સમય જતા જેમ જેમ બાળકને વસ્તુની સમજ આવે ત્યારે તેની જિદ્દ પણ વધતી જતી હોય છે અને આવી પરિસ્થિતિમાં માતાપિતા માટે બાળકની સારસંભાળ કરવી મુશ્કેલ બની જતી હોય છે. તેને … Read moreદરેક માતાપિતા અપનાવે આ ટીપ્સ… બાળક આંગળીના ઈશારે ચાલશે… કોઈ પણ કામની ફરિયાદ નહિ રહે.

જાણો હાલ શું ચાલી રહ્યું છે એજ્યુકેશન સીસ્ટમમાં…. બાળકોને ભવિષ્ય સાથે સ્કુલ અને માતાપિતા દ્વારા કરવામાં આવે છે ખિલવાડ…. જાણો કેવી રીતે….

જાણો હાલ શું ચાલી રહ્યું છે એજ્યુકેશન સીસ્ટમમાં…. બાળકોને ભવિષ્ય સાથે સ્કુલ અને માતાપિતા દ્વારા કરવામાં આવે છે ખિલવાડ…. જાણો કેવી રીતે…. મિત્રો આજે આપણા ભારતનું શિક્ષણ ખુબ જ ખોખલું થતું જાય છે. જેમ જેમ બાળક મોટું થતું જાય તેમ તેમ બાળક આ ખોખલા શિક્ષણનો શિકાર થતું જાય છે. કેહવાય છે કે આજનું બાળક દેશનું … Read moreજાણો હાલ શું ચાલી રહ્યું છે એજ્યુકેશન સીસ્ટમમાં…. બાળકોને ભવિષ્ય સાથે સ્કુલ અને માતાપિતા દ્વારા કરવામાં આવે છે ખિલવાડ…. જાણો કેવી રીતે….

તમારા બાળકને ઈન્ટેલીજન્ટ બનાવવા દરેક મમ્મી પપ્પાએ આ અલગ અલગ વાતોનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ.

    👪 બાળકના સારા ભવિષ્ય માટે આ વસ્તુઓ જરૂર દરેક માતા પિતાએ ધ્યાનમાં રાખવી……👪 Image Source : 👶 આજની પેઢીમાં બાળકો ઝડપથી પોતાના નિર્ણય લઇ લે છે. અને પોતાને મન ફાવે તેવી રીતે રહે છે અથવા તો તેને ગમે તેવી પ્રતિક્રિયા કરે છે. અને આજની પેઢી માત્ર સંભાળે છે તો પણ કોનું મોબાઈલ અને ઈન્ટરનેટનું. અને આજ ઉપકરણોને તે … Read moreતમારા બાળકને ઈન્ટેલીજન્ટ બનાવવા દરેક મમ્મી પપ્પાએ આ અલગ અલગ વાતોનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ.

error: Content is protected !!