સાવધાન, એક નવા સંશોધન મુજબ આ કારણે લોકોમાં આત્મહત્યાનું વલણ વધી રહ્યું છે..

હવા પ્રદૂષણ, વાયુ પ્રદૂષણ, પાણી પ્રદૂષણ, આજ જોઈએ તો ગમે ત્યાં પ્રદુષણની સમસ્યા ઘટવા ને બદલે વધી રહી છે. આ સમસ્યા લોકોને અનેક રીતે નુકસાન પહોંચાડે છે. આવા પ્રદૂષણનો ખતરો હવે એટલો વધી ગયો છે કે લોકોનો જીવ હવે મોતની કિનાર પર ઉભેલો છે. તો આવા સમયે એક એવી વાત સામે આવી છે કે પ્રદૂષણને … Read moreસાવધાન, એક નવા સંશોધન મુજબ આ કારણે લોકોમાં આત્મહત્યાનું વલણ વધી રહ્યું છે..