જાણો ભારતના વીર શહીદ જવાન વિશે મેજર શેતાન સિંહ વિશે, જેનાથી યુદ્ધ પછી પણ ડરતું રહ્યું ચીન.

સરહદની વાત આવે એટલે સ્વાભાવિક છે કે, બધા લોકોમાં વીરતાની ભાવના ઉદ્દભવી જાય છે. એક એવો વીરરસ જેમાં લોકો આનંદ સાથે જંપલાવી દુશ્મનોને હારનો સ્વાદ ચખાડે છે. આ વીરતા આપણા ભારતીય સૈનિકોમાં કૂટ કૂટ ભરેલી છે. દુશ્મનોને માત આપી જ્યારે એક જવાનનું મસ્તક ઉચું થાય છે, ત્યારે ખરેખર તેમાં સમગ્ર દેશનું મસ્તક ગર્વથી ઉચું થઈ … Read moreજાણો ભારતના વીર શહીદ જવાન વિશે મેજર શેતાન સિંહ વિશે, જેનાથી યુદ્ધ પછી પણ ડરતું રહ્યું ચીન.

error: Content is protected !!