વસ્ત્રહરણ બાદ દ્રૌપદીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યો આ પ્રશ્ન…. જાણો શું હતો ભગવાનનો જવાબ.

વસ્ત્રહરણ બાદ દ્રૌપદીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યો આ પ્રશ્ન….જાણો શું હતો ભગવાનનો જવાબ… મિત્રો મહાભારતના દરેક પ્રસંગો વ્યક્તિને કોઈને કોઈ રીતે જીવનમાં ઉપયોગી સાબિત થાય છે અને તેની દરેક ઘટના પાછળ કોઈને કોઈ તથ્ય છુપાયેલું હોય છે. તેવી જ રીતે એક શર્મનાક ઘટના મહાભારતમાં બની હતી, તે હતી દ્રૌપદી ચીરહરણ. મિત્રો આપણે બધા જ જણીએ … Read moreવસ્ત્રહરણ બાદ દ્રૌપદીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યો આ પ્રશ્ન…. જાણો શું હતો ભગવાનનો જવાબ.

error: Content is protected !!