આખી દુનિયામાં બ્રહ્માજીનું માત્ર એક જ મંદિર, બ્રહ્માજીએ એવું કામ કર્યું હતું કે આજે પણ કોઈ તેની પૂજા નથી કરતું.

મિત્રો તમે અનેક દેવી દેવતાઓની પૂજા થતી સાંભળી હશે. તેમજ અનેક દેવી દેવતાના મંદિર છે તેવું પણ સાંભળ્યું હશે. પણ તમે ક્યારેય પણ એવું નહિ સાંભળ્યું હોય કે, ધરતી પર કોઈ જગ્યાએ બ્રહ્માજીનું મંદિર છે. અથવા તો બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે, ધરતી પર બ્રહ્માજીનું માત્ર એક જ મંદિર આવેલું છે. જ્યાં બ્રહ્માજીની મૂર્તિ … Read moreઆખી દુનિયામાં બ્રહ્માજીનું માત્ર એક જ મંદિર, બ્રહ્માજીએ એવું કામ કર્યું હતું કે આજે પણ કોઈ તેની પૂજા નથી કરતું.

error: Content is protected !!