ઈંડા નોનવેજની દુકાનો અને લારીઓ વાળની હવે ખેર નથી, આવી જગ્યાઓએ નહિ મળે નોનવેજ અને ઈંડાના ફૂડ…

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આજકાલ લોકો પોતાના ખાનપાન’ને લઈને ખુબ જ છૂટ લઈ રહ્યા છે. પરંતુ હાલમાં જ ગુજરાતના મહાનગરોમાં ખાનપાનની લારીઓને લઈને ખુબ જ આકારો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેમાં નોનવેજની લારીઓને હટાવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં અમદાવાદ, ભાવનગર, વડોદરા, જુનાગઢ અને રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એ આ નિર્દેશ જારી કર્યો છે. આ પાંચ … Read moreઈંડા નોનવેજની દુકાનો અને લારીઓ વાળની હવે ખેર નથી, આવી જગ્યાઓએ નહિ મળે નોનવેજ અને ઈંડાના ફૂડ…

error: Content is protected !!