નીતા અંબાણી પોતાના સંતાનોને સ્કુલ જતા ત્યારે આટલા રૂપિયા વાપરવા માટે આપતા | આજના દરેક વાલી એ ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબત

દુનિયાના સૌથી અમીર આદમીઓ માંથી એકના ઘરમાં પેદા થવું એટલે ખુબ જ કિસ્મતની વાત છે. એટલા મારે લોકો પણ માને છે કે, જે અમીર ઘરમાં પેદા થાય છે તેની જિંદગી બધાથી સારી હોય છે. પરંતુ મુકેશ અંબાણી અને નીતા અંબાણીના બાળકોની સાથે એવું થયું ન હતું.  તમે ક્યારેય એવું વિચાર્યું પણ નહિ હોય કે, જ્યારે … Read moreનીતા અંબાણી પોતાના સંતાનોને સ્કુલ જતા ત્યારે આટલા રૂપિયા વાપરવા માટે આપતા | આજના દરેક વાલી એ ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબત

error: Content is protected !!