હવે ગાડીઓમાં હોર્નના બદલે સાંભળવા મળશે આવા અવાજો, નીતિન ગડકરી બનાવી રહ્યા છે વાહનોના હોર્નને લઈને નવો પ્લાન. માહિતી જાણીને વિશ્વાસ નહિ આવે…

કેન્દ્રીય પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ સોમવારે એક ખુબ જ અગત્યની જાહેરાત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે તે એક એવો કાયદો બનાવવા જઈ રહ્યા છે જે મુજબ વાહનોમાં હોર્નની જગ્યાએ માત્ર ભારતીય સંગીત સાધનોનો અવાજ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં એક હાઈવેના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ઉપસ્થિતિ રહી તેમણે જણાવ્યું છે કે તે એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસની ગાડીઓ દ્વારા … Read moreહવે ગાડીઓમાં હોર્નના બદલે સાંભળવા મળશે આવા અવાજો, નીતિન ગડકરી બનાવી રહ્યા છે વાહનોના હોર્નને લઈને નવો પ્લાન. માહિતી જાણીને વિશ્વાસ નહિ આવે…

error: Content is protected !!