ડ્રાયવિંગ કરતા સમયે ફોનમાં વાત તો શું આ એપ પણ ન રાખતા ખુલ્લી, પડશે મોંઘુ. જાણો આ ટ્રાફિક નિયમ વિશે.

મિત્રો તમે જાણો છો તેમ વાહન ચલાવતા હો અને ફોનમાં વાત કરવામાં આવે તો પોલીસ દ્વારા તરત જ ચલાણ ફાટી જાય છે. જેને કારણે લોકોએ ચાલુ વાહને ફોનમાં વાત કરવી કાયદેસર ગેર કાનૂની છે. જેનો દંડ લોકોએ ભોગવો પડે છે. આથી તમને જણાવી દઈએ કે, હાલ ટ્રાફિક નિયમ અનુસાર જો તમે ફોનમાં વાત કરો છો … Read moreડ્રાયવિંગ કરતા સમયે ફોનમાં વાત તો શું આ એપ પણ ન રાખતા ખુલ્લી, પડશે મોંઘુ. જાણો આ ટ્રાફિક નિયમ વિશે.

હવે ડ્રાયવિંગ લાયસન્સ, આરસી બુક સાથે રાખવાની જરૂર નહિ પડે, લાગુ થયો આ નિયમ.

મિત્રો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે, આપણા દેશમાં હવે ઘણી રીતે નવા નવા બદલાવ થવા લાગ્યા છે. તો હવે RTO ના નિયમો પણ દિવસેને દિવસે બદલી રહ્યા છે. તો હાલ જ એક નવો નિયમ આવ્યો છે. જેને દરેક લોકોએ જણાવો ખુબ જ આવશ્યક છે. કેમ કે આજે લગભગ મોટાભાગના લોકો કોઈને કોઈ વાહન ચલાવતા હોય … Read moreહવે ડ્રાયવિંગ લાયસન્સ, આરસી બુક સાથે રાખવાની જરૂર નહિ પડે, લાગુ થયો આ નિયમ.

error: Content is protected !!