જાણી લ્યો વિમાનનો રંગ સફેદ, લાલ, પીળો કે ભૂરો કેમ નથી હોતો ? દરરોજ ઉડાવવા વાળા પણ નથી જાણતા આ હકીકત… બેસતા પહેલા જરૂર વાંચો આ માહિતી..

દુનિયામાં ઘણી બધી એરલાઇન્સ કંપનીઓ છે. તેમની સેવાઓ અને તેમના દ્વારા ઉપયોગમાં આવતા હવાઈ જહાજોમાં અનેક બધી વિવિધતાઓ હોય છે. પરંતુ એક કિસ્સા માં તો તેઓ બધા એક જ નિયમનું પાલન કરે છે. તે છે વિમાનનો રંગ. દુનિયામાં યાત્રી વિમાનનો રંગ સફેદ જ હોય છે. જોકે વિમાનના એક નાનકડા ભાગ પર અલગ અલગ રંગોની કેટલીક … Read moreજાણી લ્યો વિમાનનો રંગ સફેદ, લાલ, પીળો કે ભૂરો કેમ નથી હોતો ? દરરોજ ઉડાવવા વાળા પણ નથી જાણતા આ હકીકત… બેસતા પહેલા જરૂર વાંચો આ માહિતી..

error: Content is protected !!